Venkovní osvětlení

Návrh, výpočet a projekce osvětlení

Na základě důkladné analýzy požadavků a potřeb investora navrhneme nejvhodnější osvětlení pro Váš objekt, areál, či obec splňující nejen požadavky normy, ale také přání klienta na vzhled, efektivitu a cenu. V případě zájmu navrhneme také centrální, či vzdálené řízení svítidel včetně možnosti řízení svítidel prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů nebo počítačů.

1. Analýza stávajícího stavu a návrh úsporného řešení obnovy veřejného osvětlení, modernizace VO

 • určíme ekonomickou náročnost obnovy VO a navrhneme nový obecný harmonogram obnovy
 • návrh úsporných opatření
 • analýza, popis stávajícího stavu (zhodnocení stáří a stavu současných svítidel, stožárů, kabelů, rozvaděčů)
 • identifikace rizik a návrh na obnovu dle ulic, oblasti (výměna světel, stožárů, kabelů)

2. Modernizace veřejného osvětlení

 • využití moderních LED technologií, smart systémů a vzdáleného řízení

3. Vypracování Pasportu

 • dokument, který je důležitý pro majitele zařízení a především slouží k přesné evidenci majetku
 • je vyžadován stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
 • obsahuje vstupní informace o zařízeních včetně údajů o konstrukčních prvcích a polohopisných
  informací v mapě. Dá se využít pro správu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu
 • jedná se o základní podklad pro zpracování koncepce obnovy a rozvoje zařízení
  (VO, snížení nákladů, provoz a údržbu VO.)
 • povinným dokumentem při žádostech o dotace z operačních fondů EU

  Výhody Pasportu:
   • naplnění povinnosti obce dané stavebním zákonem
   • evidence majetku (včetně polohopisné informace v mapě)
   • stožáry jsou označené identifikátorem – ve městech mohou sloužit i jako navigační body
    pro záchranné složky - hasiče, ambulance, policie….)
   • zjištění stavu z hlediska normy osvětlení a odstranění možných závad

4. Zpracování žádostí o dotace z operačních fondů EU - dotace EFEKT

 • státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů
 • zákon č.406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

5. Slavnostní a architekturní osvětlení

 • dekorativní výzdoba ulic (Vánoční osvětlení, Velikonoční osvětlení, příležitostní a tematické osvětlení objektů)
 • nastavení dynamiky osvětlení, barvy, času vypnutí/zapnutí

6. Monitoring - prevence proti kriminalitě

 • snižování míry a závažnosti trestné činnosti
 • zvyšování pocitu bezpčenosti občanů a ochrany majetku
 • monitorování obcí, měst a dopravních ústeků

Na českém trhu zastupujeme dlouholeté výrobce svítidel

logo1
logo2
logo3
logo4

Rychlý kontakt

Zobrazit všechny kontakty

+420 603 293 262 / info@hyperi-on.cz

Hyperi-on je značkou společnosti DAMIJA elektro s.r.o.
Na Náhonu 1165/17, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 02343312, DIČ: CZ02343312